Ngo 中文

Ngo 中文

این «Â‹    این ONG æ¯ä ⠀ © º¼æ “ €?

NGO

žæ "ºœÃ ºœÃÂ" ¹ "

NGO - -  €… Â…  · œ ¹à  © ¦ ƒ¹Ã

à • ÃNGOà ƒ½æ˜¯ PNPON Nonprofit žÃ žÃ Ÿ µ "ç¹Â"

ž  ° Â'à ©  - "ˆ - © žæÂ" ºœÃ "(NGO) šÂ" ç "˜à ˆšÃšÚˆ – – – Âà ¯Â˜Ã¯Â˜ÂŒÃ¦ÂˆÂˆÂšÃšÂˆÂ – – – °  '¥ ˜¯à © Âà »â - €' © Âû  - € '?؟ "º ¨ š "à œÂ ½ ½ »  -  € Â'à "Â" ½ ± ©  "Â" à "… ¶äÂ"  -  °  '  "覤¤à £ £ £

NGOs  © žæžæ¯Ã¨Â ± ±  - â € â € â € € Non-profit ¨Â¯çÂ, £ â € à "ÃÂ" à"£ £ â

Ngo 中文