Net registered tonnage (NRT)

Net registered tonnage (NRT),

Definition of Net registered tonnage (NRT):

  1. See tonnage.

Meaning of Net registered tonnage (NRT) & Net registered tonnage (NRT) Definition