Jumbo Computer

Jumbo Computer

umb ψ- Jumbo Computer € Dà  •  ©

Â… ¶à ¯¦à · ©   ”” ¿¡à ¾ — - ©  ??

èÂ'è " - ½ © Ÿ¿ÃÂœœÂœÃ · · MO, ¿‚æ —ºÃ§⠗ºÃ§â '

" - ½Â šÃ)

«Â˜Ã? ?

¬ !!

Jumbo Computer ( °  °   ¶)

? "£ £ ´Ãº¦æÂ" Â

 - ºè§'à © Â'à žà " £ ´ DS ˆà Â" ˜ç "§à  ± ' · ²ç ¶ "ä¿‚à ˆ…  ©» "| ”| © Â'æ Ã'à Â

  à à £ ¿‚à à Ãdà Â'¯ï¼Œ žœà º¦ € ¹Ã½ ¹Ã½ ¿‚à š š ¯à ¯à ، ¯Ã

«... (丠Žæ Žæ · ¨è² · à à MONà šà Â" à ½à  –ÂŽ)

      æˆ à ½à ½à - ½à  ›Â £   '栜 ² € € MO. | à  ° ¦è² °  •  ¦ à 4à ©  »

 ... §½ ¿¿‚è² ¿¿‚è² ¿¿‚è² .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ... ... ... ...

I shop at Jumbo Computer all the time, it was never a problem.

Your E may cost $ 10 to $ 20 more than other Golden Center PLCs, but it's still hard to find items there.

Big computer

Jumbo Computer